Account aanvragen

Maak je eigen digitale barrièremodel

Voorbeeld model hennep

Het CCV biedt met deze website de mogelijkheid om zelf digitale barrièremodellen te maken. Voor jezelf of om te delen met anderen. Op www.barrieremodellen.nl staan voorbeelden van digitale modellen die het CCV heeft ontwikkeld.

Om toegang te krijgen vraag je eenmalig een account aan. Je ontvangt dan meteen een gebruiksaanwijzing. Eenmaal ingelogd kun je direct aan de slag om voor onderwerpen van eigen keuze een model te maken.


CCV selectie

Co-vergisting (CCV standaard)

Eerste proeve van het Barrieremodel Faillissementsfraude (CCV standaard)

U ziet hier een eerste proeve van het barrièremodel faillissementsfraude. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid hebben daarvoor in 2015/2016 een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Op verzoek hebben experts van publieke én private organisaties een inhoudelijke bijdrage geleverd. Daarnaast zijn de reacties van beroepsorganisaties en bedrijfsorganisaties betrokken en is gesproken met andere initiatiefnemers op het gebied van faillissementsfraudebestrijding, zoals het Burgerinitiatief 1-overheid,  de Nederlandse Vereniging van Banken, VNO/NCW-MKB en het Financieel Economische Expertisecentrum.  

Dit model is bedoeld om een veelgevolgd bedrijfsproces toe te lichten. Het laat zien wie of wat een fraudeur tegenkomt als hij zijn pad bewandelt om opzettelijk of bij gelegenheid faillissementsfraude te kunnen plegen. Aan het model zijn voorbeelden van red flags en barrières toegevoegd. Red flags kunnen duiden op fraude, maar moeten in een specifiek geval nader worden onderzocht en beoordeeld. Barrières zijn nodig om een fraudeur vroegtijdig te kunnen hinderen, waardoor (voorbereiding van) fraude kan worden verstoord, gestopt of sneller kan worden gedetecteerd. Dit model is gestart met het inzichtelijk maken van  interventies die in een voortijdig stadium (dus nog vóór een faillissementsaanvraag) mogelijk zijn.

Hennepteelt (CCV standaard)

Ladingdiefstal (CCV standaard)

In dit model is ladingsdiefstal in vijf stappen uitgewerkt.

Loverboys (CCV standaard)

Malafide uitzendbureaus (CCV standaard)

Mobiel banditisme (CCV standaard)

Multi-probleemgezinnen met een Roma achtergrond (CCV standaard)

In dit model staan aan de hand van vijf leeftijdscategorien signalen van misstanden rond kinderen, de signaleerders en de interventies om de misstanden aan te pakken.

Synthetische drugs (CCV standaard)

Het barrièremodel synthetische drugs beschrijft het productieproces in zeven stappen.

Toezicht en opsporing illegaal verwijderen van asbest ODRA & Rheden (CCV standaard)

Barrièremiddel om meer inzicht te krijgen in de spelers en de mogelijkheden van toezicht en opsporing op het gebied van illegaal verwijderen van asbest.

Vastgoedfraude (CCV standaard)